Samhällsvetenskapsprogrammet

Titta gärna på Skolverkets film om Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktningar

Beteendevetenskap: Ger kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen ska eleverna fördjupa sin förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv.

Samhällsvetenskap: Du får kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen får du bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang.

Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred utbildning och förbereder dig för högskolan, oavsett vilken inriktning du går, inom områden som juridik, språk, statskunskap, kultur och utbildning.


Raziea Jamili går programmet:

– Jag har inte bestämt vad jag vill bli än så jag valde Samhällsprogrammet för att det ger mig en bra grund för att läsa vidare på universitet eller högskola.

Vad är det bästa med Prins Wilhelms gymnasiet?

– Det bästa med PW-gymnasiet är alla lärare som ger oss de bästa förutsättningarna för att lära oss så mycket som möjligt.

Visste du att...

...vi gör många studiebesök till företag, till exempel Unilever och Volvo. Vi gör också besök på högskolor och universitet. Bra inför framtiden och samtidigt kul.