Våra program  2023-2024

Naturvetenskap

Här laborerar vi med kreativa experiment och matematiska problem för att förstå sambanden i vår livsmiljö. Med matte, fysik, kemi och biologi som huvudämnen får du en bred högskoleförberedande

utbildning.

Samhällsvetenskap

Samhällsveteskapsprogrammet utvecklar din samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet,

ditt ansvarstagande och din förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

Yrkesinriktningar
i lärlingsform

Denna sida är under uppbyggnad.

Introduktions-
programmet

De olika introduktionsprogrammen är till för dig som ännu inte är behörig för ett yrkes- eller högskoleförberedande program i gymnasieskolan. Du har en individuell studieplan som är anpassad efter dina behov. Här förbereder du dig för ett nationellt program, arbetsmarknaden eller annan utbildning. 

Klicka på bilden nedan för att bläddra i vår digitala version av programfoldern.