Övrig personal

Studie- och yrkesvägledare

0157 - 43 05 06
Mail Studie- och yrkesvägledare

SYV arbetar med:

Elev- och skolhälsovård 

På skolan finns EHT, elevhälsoteamet, som är beredda att hjälpa dig i olika situationer.


Skolsköterska
0157- 43 02 58
076 - 899 67 21
Mail Skolsköterska

Skolkurator
0157 - 43 02 35
Mail Skolkurator

Skolläkare och skolpsykolog bokas via skolsköterska

Tänk på att besök till läkare och tandläkare ska förläggas till lektionsfri tid, ledighet beviljas endast i de fall då detta inte är möjligt!
Vid läs- och skrivsvårigheter tar elev kontakt med sin mentor.

Kostenheten
0157 - 43 16 00

Specialpedagoger


Specialpedagog
0157- 43 05 27
070 - 352 74 31
Mail Specialpedagog


Speciallärare
0157- 43 05 27
070 - 352 74 31
Mail Speciallärare 


Övrig personal


IT, APL-samordnare Yrk
0157- 43 05 26
073 -  142 89 87
Mail IT, APL-samordnare Yrk

Vaktmästare
0157 - 43 05 07
070 - 608 26 86
Mail Vaktmästare

Administratör Lärlingsprogrammet, APL-samordnare-lärling
070 - 850 33 72
Mail Administratör och APL-samordnare Lärlingsprogrammet

Ungdomsmottagningen


Till Ungdomsmottagningen kan du som elev söka dig på egen hand eller tillsammans med dina föräldrar för både samtalsstöd och medicinsk hjälp. Ungdomsmottagningen ligger på Drottninggatan 17 med ingång från gården. Där arbetar barnmorska, kurator och läkare.

För öppettider och kontakt gå till Ungdomsmottagningens hemsida på kommunens webbplats. Du kan även besöka Ungdomsmottagningen på Facebook samt se mer information på Ungdomsmottagningen på nätet.