Övrig personal

Studie- och yrkesvägledare

0157 - 43 05 06
Mail Studie- och yrkesvägledare

SYV arbetar med:

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande, samt med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan arbetar på både individ-, grupp- och skolenhetsnivå och är delaktiga i skolans kvalitetsarbete.


Skolsköterska
0157- 43 02 58
Mail Skolsköterska

Skolkurator
0157 - 43 02 35
Mail Skolkurator


Speciallärare
0157- 43 05 31
072 - 200 29 44
Mail Speciallärare


Speciallärare
0157- 43 05 31
072 - 200 29 44
Mail Speciallärare

Skolläkare och skolpsykolog bokas via skolsköterska

Tänk på att besök till läkare och tandläkare ska förläggas till lektionsfri tid, ledighet beviljas endast i de fall då detta inte är möjligt!
Vid läs- och skrivsvårigheter tar elev kontakt med sin mentor.


Övrig personal


IT-administratör
0157- 43 05 26
073 -  142 89 87
Mail IT-administratör

Vaktmästare
0157 - 43 05 07
070 - 608 26 86
Mail Vaktmästare

Administratör Lärlingsprogrammet, APL-samordnare-lärling samt IMY
0157-43 05 35       070-741 99 42
Mail Administratör och APL-samordnare Lärlingsprogrammet

Ungdomsmottagningen


Till Ungdomsmottagningen kan du som elev söka dig på egen hand eller tillsammans med dina föräldrar för både samtalsstöd och medicinsk hjälp. Ungdomsmottagningen ligger på Drottninggatan 17 med ingång från gården. Där arbetar barnmorska, kurator och läkare.

För öppettider och kontakt gå till Ungdomsmottagningens hemsida på kommunens webbplats. Du kan även besöka Ungdomsmottagningen på Facebook samt se mer information på Ungdomsmottagningen på nätet.